Propozície 2023

12. ročníka behu Malženickej „13“

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Lietavec
Zástupca riaditeľa: Ing. Róbert Macko
Člen výboru: Mgr. Jakub Lietavec
Člen výboru: Mgr. Michal Šuran
Členka výboru: Mgr. Andrea Lietavcová
Člen výboru: Michal Ohrablo
Zdravotná služba: Silvia Silná 
Hlavný rozhodca: Ing. Matej Lietavec
Moderátor: Mgr. Dagmar Polakovičová

DÁTUM A MIESTO

Sobota 8. júla 2023 o 17.00 h (kategórie dospelých) na futbalovom štadióne OFK Malženice. Štart detských kategórii postupne od 15.45 h v priestore štadióna.

TRASA

Dĺžka behu je 13.000 m. Trať je prevažne rovinatá (prevýšenie 23 m), povrch je asfaltový. Trať nie je certifikovaná.

REGISTRÁCIA

Online registrácia bude ukončená 7. júla 2023. Je možné sa prihlásiť aj v deň pretekov počas prezentácie.

PREZENTÁCIA

Sobota 8. júla 2023 od 15.00 h do 16.45 h v priestoroch futbalového štadióna. Prezentovať sa musia všetci pretekári, vrátane online prihlásených.

ŠTARTOVNÉ

5 € v kategóriách dospelých - platí sa na mieste pri prezentácii, žiacke kategórie zdarma. Výsledky budú spracované čipovou technológiou.

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK OBSAHUJE

  • tričko - pre prvých 120 prihlásených pretekárov hlavného behu (kategória dospelých) je pripravené tričko s logom pretekov,

  • iontový nápoj,

  • fit tyčinka,

  • občerstvenie na trati a v cieli,

  • jedlo v cieli (guľáš),

  • nápoj v cieli (kofola alebo pivo),

  • štartovné číslo,

  • automatické zapojenie do tomboly.

NÁMIETKY

Možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení pretekov.

CENY

Finančné odmeny pre prvých troch v kategóriách A, B, C, D, E, F. Absolútny víťaz pretekov získa navyše pohár starostu obce Malženice. Žiacke kategórie budú odmenené vecnými cenami.

Na účastníkov hlavného behu čaká bohatá tombola!

OBČERSTVENIE

Na cca 3., 6. a 9. km a samozrejme v cieli.

UPOZORNENIE

Každý účastník štartuje na vlastné náklady a nebezpečie, usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov.

KATEGÓRIE

Hlavný beh
A - muži do 39 rokov
B - muži do 49 rokov
C - muži do 59 rokov
D - muži nad 60 rokov
E - ženy do 34 rokov
F - ženy nad 35 rokov
Žiacke kategórie 
Predškolský vek dievčatá   100 m
Predškolský vek chlapci    100 m
Najmladšie žiačky 2014 a mladšie 200 m
Najmladší žiaci 2014 a mladší 200 m
Prípravka žiačky 2012 - 2013 300 m
Prípravka žiaci 2012 - 2013 400 m
Mladšie žiačky 2010 - 2011 400 m
Mladší žiaci 2010 - 2011 500 m 
Staršie žiačky 2008 - 2009 600 m
Starší žiaci 2008 - 2009 900 m

 

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok !