Propozície 2019

10. ročníka behu Malženickej „13“

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Lietavec
Zástupca riaditeľa: Mgr. Dagmar Polakovičová
Člen výboru: Ing. Róbert Macko
Členka výboru: Mgr. Andrea Lietavcová
Člen výboru: Rastislav Filo
Členka výboru: Tatiana Čačalová
Člen výboru: Michal Ohrablo
Člen výboru: Rudolf Maruna
Členka výboru: Silvia Silná
Zdravotná služba: Ľuboš Houdek
Hlavný rozhodca: Oľga Mrvová
Moderátor: Marián Pavlík
Kameraman: Pavol Rapant, Branislav Valovič

Dátum a miesto:

Sobota 13. júla 2019 o 17:00 hod. (kategórie dospelých) na futbalovom štadióne OFK Malženice. Štart detských kategórii postupne od 15:45 v priestore štadióna.

Registrácia:

Online registrácia bude ukončená 12. júla 2019. Je možné sa prihlásiť aj v deň preteku počas prezentácie.

Prezentácia:

Sobota 13. júla 2019 od 15:00 do 16:45 hod. v priestoroch futbalového štadióna. Prezentovať sa musia všetci pretekári, vrátane prihlásených online.

Štartovné:

7 € v kategóriach dospelých - platí sa na mieste pri prezentácii, žiacke zdarma. Pre pretekárov hlavného behu je pripravené tričko s logom pretekov, účastnícka medaila a štartovné číslo. Výsledky budú spracované čipovou technológiou.

Námietky:

Možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení pretekov.

Ceny:

Finančné odmeny pre prvých troch v kategóriach A, B, C, D, E, F. Absolútny víťaz pretekov získa navyše pohár starostu obce Malženice. Žiacke kategórie budú odmenené vecnými cenami.
Najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena získajú vecnú cenu od Slovenských elektrárni a.s.
Na účastníkov hlavného preteku čaká bohatá tombola!

Občerstvenie:

Na cca 3., 6. a 9. km a samozrejme v cieli.

Upozornenie:

Každý účastník štartuje na vlastné náklady a nebezpečie, usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov.

Kategórie:

Hlavný beh
A - muži do 39 rokov
B - muži do 49 rokov
C - muži do 59 rokov
D - muži nad 60 rokov
E - ženy do 34 rokov
F - ženy nad 35 rokov
Žiacke kategórie:     
Predškolský vek dievčatá   100 m
Predškolský vek chlapci    100 m
Najmladšie žiačky 2010 a mladšie 200 m
Najmladší žiaci 2010 a mladší 200 m
Prípravka žiačky 2008 - 2009 300 m
Prípravka žiaci 2008 - 2009 400 m
Mladšie žiačky 2006 - 2007 400 m
Mladší žiaci 2006 - 2007 500 m 
Staršie žiačky 2004 - 2005 600 m
Starší žiaci 2004 - 2005 900 m

 

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok !