Prihláška

V prípade Vášho záujmu o členstvo v Bežeckom klube Malženice, si môžete stiahnuť a vytlačiť prihlášku. Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete doručiť poštou na adresu BK Malženice alebo osobne.

Členstvo v klube sa riadi stanovami klubu.

O schválení, alebo zamietnutí členstva Vás budeme informovať.