O nás

Bežecký klub Malženice je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora a rozvoj aktivít súvisiacich s rekreačným behom a organizácia bežeckých pretekov Malženická 13 - beh energie.

Bežecký klub Malženice bol založený v roku 2011, po dvoch úspešných ročníkoch behu Malženická 13 - beh energie.

Bežecký klub Malženice je otvorené združenie pre všetkých bežcov a fanúšikov behu.

Predsedníctvo klubu:

Predseda: Ing. Ján Lietavec
Podpredseda: Mgr. Dagmar Polakovičová
Hospodár: Ing. Róbert Macko

Základné údaje o BK Malženice:

Bežecký klub Malženice
Malženice 70, 919 29 Malženice

Právna forma: občianske združenie
IČO: 42287634
Bankové spojenie: VÚB Banka SK79 0200 0000 0029 6994 3458
Stanovy klubu zaregistrované na MV dňa 5.12.2011, pod číslom VVS/1-900/90-38692