Propozície 2013

4. ročníka behu Malženickej „13“

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov:     Rastislav Filo
Zástupca riaditeľa:    Ing. Ján Lietavec   
Členka výboru:         PaedDr. Miroslava Komorníková
Členka výboru:         Mgr. Andrea Lietavcová         
Členka výboru:         Ing. Viera Jakabovičová
Člen výboru:             Ing. Róbert Macko
Hlavný rozhodca:      Oľga Mrvová
Moderátor:                Marián Pavlík

Dátum a miesto: Sobota 13. júla 2013 o 17:00 hod. (kategórie dospelých) na futbalovom štadióne v Malženiciach. Štart detských kategórii postupne od 15:45 v priestore štadióna.

Prezentácia: Sobota 13. júla 2013 od 15:00 do 16:45 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Štartovné: 2€ v kategóriach dospelých, žiacke zdarma. Pre prvých 140 pretekárov hlavného behu je pripravené tričko s logom pretekov.

Námietky: Možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení pretekov.

Ceny: Finančné odmeny pre prvých troch v kategóriach A, B, C, D, E, F, vecné ceny pre prvých troch pretekárov nad 70 rokov. Absolútny viťaz pretekov získa navyše pohár starostu obce Malženice. Žiacke kategórie budú odmenené vecnými cenami. Na účastníkov hlavného preteku čaká bohatá tombola!

Občerstvenie: na cca 3., 6. a 9. km a samozrejme v cieli.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné náklady a nebezpečie, usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov.

Kategórie - hlavný beh:
A - muži do 39 rokov
B - muži do 49 rokov
C - muži do 59 rokov
D - muži nad 60 rokov
E - ženy do 34 rokov
F - ženy nad 35 rokov

Žiacke kategórie: 
Predškolský vek dievčatá                                    100 m
Predškolský vek chlapci                                      100 m
Najmladšie žiačky (2004 a mladšie)                      200 m
Najmladší žiaci (2004 a mladší)                            300 m
Prípravka žiačky (2002 - 2003)                             300 m
Prípravka žiaci (2002 - 2003)                                400 m
Mladšie žiačky (2000 - 2001)                                400 m
Mladší žiaci (2000 - 2001)                                    500 m
Staršie žiačky (1998 - 1999)                                 600 m
Starší žiaci (1998 - 1999)                                     900 m
 

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok !

PrílohaVeľkosť
PDF icon Propozície M13 - 2013607.86 KB