Propozície 2010

1. ročníka behu Malženickej „13“

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Ivan Stanovič, tel. : 0905 613 007
Člen výboru: Ing. Ján Lietavec
Členka výboru: Ing. Viera Jakabovičová
Členka výboru: PaedDr. Miroslava Komorníková
Člen výboru: Milan Boris
Hlavný rozhodca: Miroslav Lietavec
Moderátor: Mgr. Jaroslav Lieskovský

Dátum a miesto: Sobota 10. júla 2010 o 17:00 hod.na futbalovom štadióne v Malženiciach. Štart je pre všetky kategórie hlavného behu spoločný.

Prezentácia: Sobota 10. júla od 15:00 do 16:45 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Štartovné: 1 € v kategóriach dospelých, žiacke zdarma. Pre prvých 100 pretekárov hlavnej kategórie je pripravené tričko s logom pretekov.

Námietky: Možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení pretekov. Ceny : Finančné odmeny pre prvých troch v kategóriách dospelých. Absolutný víťaz hlavných pretekov navyše získa cenu starostky obce. Žiacke kategórie budú odmenené vecnými cenami.Na účastníkov hlavného preteku čaká bohatá tombola! Po preteku bude v priestoroch štadióna diskotéka.

Občerstvenie: Pred štartom, na trati na cca 5. a 10. km a samozrejme v cieli po skončení pretekov.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné náklady a nebezpečie, usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov.

Kategórie - hlavný beh:
A - muži do 39 rokov
B - muži do 49 rokov
C - muži do 59 rokov
D - muži nad 60 rokov
E - ženy do 34 rokov
F - ženy nad 35 rokov

Žiacke kategórie: štart postupne od 16:30 hod. v okolí štadióna
predškolský vek 100 m
žiačky 1. a 2. ročníka ZŠ 200 m
žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ 300 m
žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ 300 m
žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ 400 m
žiačky 5., 6. a 7. ročníka ZŠ 400 m
žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ 500 m
žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ 600 m
žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 900 m

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok !