Propozície 2011

2. ročníka behu Malženickej „13“

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov:        Ing. Ján Lietavec
Členka výboru:            Ing. Viera Jakabovičová
Členka výboru:            PaedDr. Miroslava Komorníková
Člen výboru:               Rastislav Filo
Hlavný rozhodca:        Miroslav Lietavec
Moderátor:                  Marián Pavlík

Dátum a miesto: Sobota 9. júla 2011 o 17:00 hod.na futbalovom štadióne v Malženiciach. Štart je pre všetky kategórie hlavného behu spoločný.

Prezentácia: Sobota 9. júla 2011 od 15:00 do 16:45 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Štartovné: 1 € v kategóriach dospelých, žiacke zdarma. Pre prvých 140 pretekárov hlavnej kategórie je pripravené tričko s logom pretekov.

Námietky: Možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení pretekov.

Ceny: Finančné odmeny pre prvých troch v kategóriách dospelých. Absolútny viťaz pretekov získa navyše pohár starostu obce Malženice.
Žiacke kategórie budú odmenené vecnými cenami. Na účastníkov hlavného preteku čaká bohatá tombola!

Občerstvenie: Pred štartom, na trati na cca 3., 6. a 9.km a samozrejme v cieli.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné náklady a nebezpečie, usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov.

Kategórie - hlavný beh:
A - muži do 39 rokov
B - muži do 49 rokov
C - muži do 59 rokov
D - muži nad 60 rokov
E - ženy do 34 rokov
F - ženy nad 35 rokov

Žiacke kategórie: štart postupne od 16:15 hod. v okolí štadióna
MŠ dievčatá                                    100 m
MŠ chlapci                                      100 m
žiačky 1. a 2. ročníka ZŠ                  200 m
žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ                     300 m
žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ                  300 m
žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ                     400 m
žiačky 5., 6. a 7. ročníka ZŠ             400 m
žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ                500 m
žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ                  600 m
žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ                     900 m
juniorky                                          1 500 m
juniori                                            1 500 m

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok !