Záverečné pokyny pre účastníkov

Vážení športoví priatelia!

O pár dní tu máme štart 3. ročníka Malženickej 13 – Behu energie a tak si Vám dovoľujeme upresniť niektoré skutočnosti.

Miesto konania
Celá časť podujatia, okrem hlavného behu, je sústredená na Malženickom futbalovom štadióne. Tu máme pre Vás pripravené priestory pre parkovanie, prezentáciu, občerstvenie, hygienu...

Parkovanie
Pri futbalovom štadióne bude pre Vás pripravené parkovisko s obmedzeným počtom parkovacích miest. Ostatných žiadame parkovať podľa pokynov usporiadateľskej služby. Neparkujte prosím na trase hlavného behu a na príjazdovej ceste k futbalovému štadiónu. Cesta musí byť priechodná pre záchranné zložky.

Prezentácia
Prezentácia začína v sobotu, 14. júla 2012, od 15:00 hod. do 16:45. Prezentácia bude rozdelená do troch častí:

  • účastníci prihlásení pomocou prihlasovacieho formulára na našej webovej stránke,
  • neprihlásení účastníci,
  • deti.

Odmeny

  • kategórie A, B, C, D, E, F : 1. - 3. miesto : 40, 30, 20 €,
  • prémia za prekonanie traťového rekordu : 20 €,
  • najrýchlejší muž : + 10 €,
  • najrýchlejšia žena : + 10 €,
  • kategória Malženičania - vecné ceny,
  • detské kategórie : pre každého detského účastníka džús, napolitánka, zmrzlina, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii.

Približný časový harmonogram pretekov
15:00 - 16:45 - prezentácia (žiacke kategórie do 15:40)
15:45 - 17:00 - štart žiackych kategórii
16:40 - štart pomalších pretekárov hlavného behu
17:00 - štart hlavného behu - všetky kategórie
17:00 - 17:45 - dekorovanie víťazov žiackych kategórii
17:45 - 18:30 - príchod do cieľa pretekárov hlavného behu
18:00 - 19:00 - občerstvenie pretekárov
19:00 - 19:30 - dekorovanie víťazov hlavného behu
19:30 - 20:00 - pretekárska tombola
od 20:00 - priateľské posedenie

Záverečné upozornenie
Beh sa beží za plnej cestnej premávky, preto prosím venujte zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, pokynom polície a usporiadateľov. Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Organizačný výbor