Venujte nám 2%

Vážení športoví priatelia,

Bežecký klub Malženice splnil podmienky a môže tento rok žiadať o dve percentá z daní. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o príspevok  2 % zaplatenej dane z príjmov, ktorými nám pomôžete skvalitniť bežecké podujatie Malženická 13 – beh energie.

Postup sa líši podľa toho či 2% chce poukázať zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie.

Ste zamestnanec? 
1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Ak máte nedoplatok na dani, celý nedoplatok Vám musí zamestnávateľ zraziť jednorázovo.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €,
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
3. Vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane", ktoré si môžete stiahnuť tu.
4. Obe tieto tlačivá***, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte na daňovom úrade, alebo doručte do 21.04.2013 na adresu BK Malženice.
5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ste SZČO?
1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (Názov): Bežecký klub Malženice
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42287634
Sídlo: 91929 Malženice, Malženice 70

Ďakujeme za Vašu podporu

Všetko o poukázaní 2% z daní nájdete na www.rozhodni.sk

PrílohaVeľkosť
PDF icon Vyhlásenie145.29 KB
Súbor Vyhlásenie60.27 KB