Ukončenie online prihlasovania 2018

Online registrácia bola zastavená. Kto sa nestihol prihlásiť, môže sa zaregistrovať aj v deň preteku počas prezentácie.