Príprava 2. ročníka vrcholí

Milí priaznivci kráľovnej atletiky,
organizačný výbor bežeckých pretekov je v záverečnej etape prípravy 2.ročníka Malženickej 13. Snažíme sa, aby ste sa u nás cítili príjemne, aby sme Vám vytvorili čo najlepšie podmienky pre Vás bežkyne a bežcov a samozrejme aj pre všetkých návštevníkov a hostí tohto podujatia. Občerstvenie pre Vás všetkých je zabezpečené, dúfajme všetci, že aj počasie bude priaznivé. Dlžime Vám ešte informáciu o finančných odmenách pre najlepších pretekárov.

Tu je :

Pre všetky kategórie hlavného behu ( kategórie A až F ) je rovnaká a síce :

1. miesto : 60 €
2. miesto : 50 €
3. miesto : 40 €

Prémia za prekonanie traťového rekordu z minulého ročníka ( 44:00 ) : 30 €

Odmeny pre najrýchlejších domácich pretekárov sú :

1. miesto : 40 €
2. miesto : 30 €
3. miesto : 20 €

Ešte upresňujeme kategorie junioriek a juniorov : do týchto kategórii budú zaradení bežci a bežkyne, ktorí v uplynulom školskom roku nenavštevovali základnú školu a v tomto roku dosiahli, resp. dosiahnu vek max. 19 rokov ( ročník narodenia max. 1992 )

Vidíme sa v sobotu 9.7.2011

Organizačný výbor M13