Príprava 11.ročníka zahájená

Milí športoví priatelia,

zaspomínajte si prostredníctvom fotodokumentácie na jubilejný 10.ročník bežeckých pretekov Malženická 13. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám umiestniť video z pretekov na webových stránkach. Ak niekto z Vás chce pozrieť aj videdokumentácia, napíšte nám, dohodneme sa.

V týchto dňoch začala príprava 11.ročníka, ktorý sa uskutoční 11.7.2020.

Organizačný štáb spraví všetko preto, aby sme pre Vás opäť pripravili skvelé preteky. Aj tento rok sa chceme uchádzať o 2 % z Vašich daní. Tým z Vás, ktorí nám 2 % z daní darujú, ponúkame ako odmenu bezplatný štart na 11.ročníku pretekov.

V prílohe nájdete Vyhlásenie (editovateľné pdf-ko). Vyplnené a podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov (dostali ste od svojho zamestnávateľa) je potrebné zaniesť do 30.4.2020 na Daňový úrad príslušný Vášmu bydlisku - adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/

Spravte si prosím kópiu Vyhlásenia, nechajte si ju potvrdiť na Daňovom úrade, kópiu predložte pri prezentácii na podujatí, a my Vám garantujeme bezplatný štart a štartovací balíček.

Každý príspevok nám pomôže skvalitniť bežecké podujatie Malženická 13 - beh energie.

Ďakujeme veľmi pekne za podporu.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (Názov):Bežecký klub Malženice
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42287634
Sídlo: 91929 Malženice, Malženice 70