Poďakovanie za Vašu podporu!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa rozhodli prostredníctvom darovania 2 percent podporiť naše bežecké podujatie.

BK Malženice