Informácia k atuálnej situácii

Informácia k atuálnej situácii

Milí športoví priatelia,

vzhľadom na okolnosti súvisiace so šírením korona vírusu si Vám dovoľujeme oznámiť, že 11. ročník Malženickej 13 sa z dôvodu preventívnych opatrení neuskutoční v plánovanom termíne.

Vývoj situácie pozorne sledujeme a o ďalších krokoch Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Všetkým prajeme pevné zdravie a dúfame, že nám zachováte naďalej svoju priazeň a čoskoro sa uvidíme.

Organizačný výbor